Personvern og vilkår

Sist revidert: 25.11.2020

PERSONVERN

​kreativt-magasin.no, er eid og drevet av Venica Design - Veronica Myklebust (www.venicadesign.com).Jeg er opptatt av lesernes personvern og derfor har en streng personvernpolicy. Her kan du lese om hvordan vi henter inn og bruker cookies/informasjonskapsler, og hvordan vi ivaretar personvernet til brukerne.

Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som benyttes på kreativt-magasin.no er  Venica Design (Veronica Myklebust), org. nr. 927 543 567

Formålet med behandling av personopplysninger på nettstedet
Formålet med behandling av personopplysninger på nettstedet, er i første rekke å gi deg som bruker en bedre opplevelse og utnyttelse av nettstedet, og kommunisere med deg via e-post og målrettede annonsekampanjer.

Slik behandles personopplysninger
Personopplysningene som behandles på nettstedet er den informasjon som legges inn ved kontakt med og bestilling av tjenester fra kreativt-magasin.no, og at nettstedet opererer med cookies/informasjonskapsler.

​En cookie / informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på brukerens egen datamaskin / enhet, som gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene til den enkelte brukeren over tid, og spore hvor ofte brukeren har vært på nettsiden. 

Opplysningene hentes fra
Personopplysningene som behandles på nettstedet hentes inn fra den enkelte bruker ved at vedkommende taster inn sin informasjon i et bestillingsskjema. kreativt-magasin.no innhenter ingen informasjon om kunden utover det kunden selv legger inn og det som innhentes via cookies / informasjonskapsler. 

Det er frivilig å gi fra seg opplysninger
Bruk av cookies / informasjonskapsler kan nektes ved å gjøre innstillinger direkte på brukerens egen datamaskin / enhet. 

Opplysningene gis ikke til en tredjeparter
Ingen personopplysninger utleveres fra nettstedet eller fra behandlingsansvarlig.

Sletting og aktivering av opplysningene?
Kundeopplysningene som lagres kan slettes ved at kunden selv klikker “meld av” i en av e-postene som sendes ut. Da slettes navn, e-post og ellers alle opplysninger knyttet til den e-post adressen.

Rettigheter
Norsk lov gjelder for bruk av nettstedet, herunder personopplysningsloven og ekomloven.

​Den registrerte har rett til innsyn i egne personopplysninger som er registrert ved nettstedet, og har krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. For mer informasjon om dette, se personopplysningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31 og www.datatilsynet.no

Sikring av opplysningene
Personopplysningene som samles inn oppbevares etter de ulike underleverandørenes sikkerhetspolicyer, se oversikt under.

COOKIES/INFORMASJONSKAPSLER KREATIVT-MAGASIN.NO
Cookies, eller informasjonskapsler, er små tekstfiler som lagres på din brukerenhet. Disse gjør at nettsiden kan huske hva du har gjort på siden, hvor ofte du har vært på nettsiden, samt dine preferanser. 

Du som bruker har rett til å få vite hva som er registrert om deg på våre nettsider, og det må gis samtykke til bruk av cookies. Dette gjøres ved at du har nettleseren din innstilt på å godta cookies. Denne innstillingen kan også endres til å ikke akseptere bruken, men det kan da være enkelte funksjoner som ikke virker optimalt for deg som bruker av våre nettsider. 

For mer informasjon om cookies og innstillinger i din nettleser, se her: www.datatilsynet.no/Teknologi/Internett/cookies/

Venica Design benytter seg av cookies/informasjonskapsler, og linker til andre sider som bruker cookies. Her er en oversikt over disse:

 

INFORMASJONSKAPSLER
Facebook: Cookies fra Facebook settes kun hvis du tidligere har besøkt Facebook eller bruker en Facebook-funksjon eller -link på våre nettsider. Disse cookiene brukes av Facebook-funksjonene på nettsiden vår, slik som våre ‘like’-knapp og kommentarfelt. Informasjonen kan også brukes for å nå deg på Facebook med informasjon / annonser fra oss. 

For Facebook sin policy, se her. https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google: Google Analytics brukes for å analysere antall besøkende på våre nettsider, hvilke sider som besøkes på vårt nettsted, hvor lenge besøket ditt varer, og hvilken link du fulgte for å komme til vår nettside. Innhentet informasjon behandles av Google og brukes til å generere besøksstatistikk og rapporter som viser oss hvordan våre kunder besøker nettsiden. 

For Google Analytics sin policy, se her: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

LEVERANDØRER OG DERES PERSONVERNREGLER:
Kajabi:  er verktøyet hvor nettsider og kursportaler er utviklet og hoste

Stripe: For å prosessere betalinger på nettsiden brukes Stripe.com. Data som samles inn er sensitive kortdata som navn på betalingskortet samt kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode.

For Stripe sine personvernregler, se her: https://stripe.com/en-no/privacy

 

Ved behov for kontakt i anledning behandling av personopplysninger, send en e-post til [email protected]

 

VILKÅR FOR BRUK

Innholdet på de innloggede sidene under kreativt-magasin skal ikke deles med andre. Innloggingsinformasjon er personlig, og skal ikke deles med andre.

​Deling av innloggingsinformasjon eller av beskyttet innhold medfølger utestengelse og/eller rettslig forfølgelse.

Kjøpsvilkår

Angrefrist for medlemskap og online-kurs
Du får 7 dagers angrefrist på kjøp av medlemskapet Designerportalen fra kjøpsdato og 14 dagers angrefrist på kjøp av kurset Bli strikkedesigner fra oppstartsdato. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi beskjed i god tid før fristen går ut. Det er ikke angrefrist på kjøp av digitale oppskrifter. Tilbakeføring av betaling skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt. 

Garantier
Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen. I garantien inngår også velkomstgaver i medlemskap og rabatter gitt i forbindelse med medlemskap og kurs.

 Betaling
Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr kun faktura ved avtale. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartner Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å være medlem.

Opphavsrett
Opphavsrett © Venica Design, Veronica Mykebust. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Venica Design sine nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold 
Du kjøper tilgang til medlemskapet, og kurs - innhold i perioden du er medlem. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Venica Design. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

 Venica Design tilbyr individuelle kursprogrammer og medlemskap. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for kreativt-magasin.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller fra Venica Design holdes konfidensielt.

Ansvarsbegrensning 
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

Avlysing og utsettelse
Venica Design forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse  vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse 
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at kreativt-magasin kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

 

Force majeur
Er Venica Design forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er SMT fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der SMT refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

Kontaktinformasjon:
 Venica Design, Veronica Myklebust

[email protected]